Tider för utställare

- Utställarelokalerna är disponibla för utställarna från ca kl. 8.00 mässdagen.
- Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade till mässans öppnande kl 11.00.
- Montrar ska vara bemannade mellan kl 11.00-14.00.
- Kaffe och smörgås serveras mellan kl 9-11, lunch efter kl 14.00 eller vid möjlighet