Info för utställare

Gästutställare
Mässan består av ordinarie medlemmar och gästutställare. Utställare ska vara aktör inom branschen som har dragningskraft på en eller flera målgrupper. Ansökan om att vara gästutställare ska vara Ventnytt tillhanda senast 6 veckor innan mässa.

Målgrupper
Ventilationskonsulter, ventilationsentreprenörer, servicetekniker, fastighetsägare, återförsäljare

Turnéer
5-6 turnéer varje år. 3 orter per vecka.

Mässan
Utställarlokalerna är disponibla för utställarna från kl 8.00 mässdagen. Varje företag har ca 3x2 meter utställningsyta till sitt förfogande och i lokalerna finns lämpliga bord till varje utställare. Förlängningskablar mm får varje företag ta med sig själva. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade till mässans öppnande kl 10.00. Montrar skall vara bemannade mellan 10-14. Fika serveras till utställare mellan 9-10, lunch efter 14,00 eller när tillfälle ges.

Inbjudningsprocess
Inbjudningsprocessens längd är vid varje mässtillfälle ca 6 veckor.

Värdskap och orter
Rullande schema för värdskap bland ordinarie medlemmar. Värdföretaget bokar lokal och mat. Registrerar besökare på plats och skickar ut vinst till vinnarna i tipspromenaden.