Integritetspolicy för besökare

Ventnytt består av ventilationsföretag som tillsammans anordnar mässor i syfte att utbilda och visa nyheter inom ventilation.

Personuppgiftsansvar

Ventnytt administration, Hellstrands Web och Design är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inför våra mässor och på ventnytt.se. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kundservice på vår hemsida eller längst ner i policydokumentet.

Ventnytt samlar inte automatiskt in information om besökare på vår hemsida. Inbjudan skickas endast till företag som är kunder till utställare, har fått inbjudan tidigare, besökt mässan eller har ett berättigat intresse. Om du är ny som besökare kan du själv registrera en intresseanmälan på vår hemsida.

Nyhetsbrevs-programmet vi använder rensar kontinuerligt bort adresser som är fel och avregistrerade kan inte läggas tillbaka. Uppgifterna hanteras av behörig personal och är lösenordskyddade. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Anmälningar till prenumerationer och event

• Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

• Personuppgifter (företag, namn, adress) som lämnas i samband med anmälningar till event sparas bara så länge som det krävs för administrationen och används på namnbrickor under mässan.

• Du kan när som helst avsäga dig utskick från oss genom att trycka på ”avsluta prenumeration”.

Tävling

De kontaktuppgifter som samlas in i samband med tipspromenaden kommer endast att användas för tävlingens genomförande. Genom att delta i tävlingen godkänner du att Ventnytt publicerar ditt namn i fall av vinst på Ventnytts Facebook- och hemsida.

Rätt att begära information

Vill du veta om Ventnytt behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Ventnytt och att få uppgifter rättade. Observera att Ventnytt enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för inbjudan till mässa: E-postadress.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Ventnytt:s behandling av dina personuppgifter.
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring genom att avsäga dig utskick.