Ventnytt - 20 år inom ventilation!

Den 5 februari 1998 startade den första Ventnytt mässan i Borås och vi firar nu 20-års jubileum 2018. Tanken bakom mässan var att göra information om ventilationsprodukter tillgängligt för fler och erbjuda de som inte hade möjlighet att åka på de stora mässorna att se nyheter, produkter och träffa företag i branschen. Denna tanke ligger fortfarande till grund för vårt arbete och vi kommer fortsätta att engagerat dela med oss av våra kunskaper om ventilationsprodukter. Ventnytt mässan består av ventilationsföretag i förening.

Ventnytt är idag den ledande mötesplatsen inom ventilation. Här samlas
utställare, besökare och branschrepresentanter. Mässan är öppen för dig
som är verksam inom ventilationsområdet som t.ex. konsult, entreprenör,
återförsäljare, fastighetsägare eller servicetekniker.

Ventnytt mässan administreras av ventilationsföretag i förening.

Styrgrupp:
Comfort-Control, Anders Nordin, anders.nordin@comfort-control.se
Airmaster, Jens Krantz, jk@airmaster.se