Stort grattis till våra vinnare i tipspromenaden vecka 48.
Vinsten är en surfplatta!

Gävle – Jonny Nilsson, Gävle ventilationskontroll
Uppsala – Anders Lindblom, Tierpsbyggen AB
Nyköping – Anders Hasselkvist, Ventilationsprojekt i Nyköping AB

Vinnare vecka 48